0

Shin Dong Yup tiết lộ phải mất 1 năm để có được số điện thoại của Lee Hyori