0

Shin Hyesung bỏ cảnh Lee Minwoo và Eunji ôm nhau “thiên vị đối với diễn viên nữ”