0

SHINee, EXO-K, ZE: A và B1A4 tham gia concert ‘The K-SHOWW’ chỉ cho người nước ngoài