1

Shinee Jong Hyun thay đổi ảnh đại diện trên Twitter để ủng hộ sinh viên chuyển đổi giới tính.