0

“Shinhwa Broadcast” trở lại sau 5 tháng, Shinhwa khuyến khích khán giả xem chương trình