0

SM Entertainment được các chuyên gia trong ngành công nghiệp lựa chọn là công ty quản lý giải trí thành công nhất năm 2013