0

SNSD chia sẻ suy nghĩ về việc trở lại cùng thời điểm với 2NE1