0

SNSD’s Tiffany tham gia “Fashion King Korea” – cuộc thi về thời trang mới của đài SBS