0

Sojin (Girl’s Day) gửi lời cảm ơn tới fan đã ủng hộ cho “Something”