0

Song Joong Ki tận hưởng buổi tối vui vẻ với Son Dam Bi & Son Hyun Joon trước khi nhập ngũ