0

(Star King) F(x) Sulli và Amber biểu diễn “túi nilong ăn kiêng” độc đáo của mình