0

Sự kiện từ thiện của T-ara đã đạt được thành công lớn ngoài mong đợi.