0

Sunmi giải thích việc không còn sự lựa chọn nào ngoài việc để chân trần khi biểu diện vũ đạo + Yubin đến thăm sân khấu debut của cô ấy