0

Sunny (Girl’s Generation) đã thay đổi kiểu tóc của cô ấy