0

Super Junior Kim Ki Bum vượt qua siêu bão để tới Hồng Kông