0

Super Junior Siwon: “Giờ thì các thành viên Super Junior hiểu rất rõ về nhau.”