0

Suzy (miss A) thể hiện giọng hát tuyệt vời của cô trên “Cultwo Show”