1

Suzy thể hiện sự hài hước của mình tại MBC’s University Song Festival