0

T.O.P (Big Bang) và Sohee trở thành đại diện cho Reebok trong preview “Hello NY”