0

T.O.P chia sẻ về “gia đình” Big Bang và tiết lộ bản thân không hiểu mấy thứ mạng xã hội