0

T.O.P’s ‘The Commitment’ khẳng định sẽ cho ra mắt tại Nhật Bản vào tháng giêng tới