0

Tablo nói về cách Haru động viên anh khi Tablo cảm thấy chán nản