0

Taemin (SHINee) nói sẽ không bao giờ hẹn hò công khai