0

TaeTiSeo, 4Minute, KARA, A Pink và SISTAR cùng thể hiện tình mẫu tử cho dự án “Angel’s Letter”