0

Tạp chí ELLE phỏng vấn Sooyoung về diễn xuất, vai trò của cô trong Girls Generation và những hy vọng ở tưởng lai