0

Tập “Hello” của TVXQ đạt vị trí thứ 1 về tỷ suất người xem đài