0

Thành viên nào sẽ là “Pocket Girl” trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc: AOA ??