0

Thunder nói rằng Dara cứ liên tục mua đồ hiệu sang trọng cho anh