0

Tiết lộ lịch sử tin nhắn được cho là giữa Suho và người đã tung file ghi âm cuộc hội thoại của EXO.