0

Tiffany là thành viên nặng nhất trong Girls’ Generation