0

Tin đồn Kris bắt tay với nhà biên kịch của “Tiny Times” – Guo Jing Ming