2

Trưởng nhóm của After School, NU’EST, Hello Venus trao đổi album và chụp ảnh sau sân khấu