2

Vé AGWT tại UK của Big Bang SOLD OUT trong vài phút/Kim So Yeon muốn tham gia WGM với TOP/G-Dragon quyên tặng trang phục để bán đấu giá