0

Xuất hiện tin đồn thành viên của KARA – Nicole sẽ sang Mĩ nếu không đạt được thỏa thuận với DSP Media.