0

Yang Hyun Suk chọn “Bar Bar Bar” là ca khúc hay nhất 2013 và hồi đáp của Crayon Pop