0

YG WINNER chia sẻ những suy nghĩ về Team B “Cố gắng trong luyện tập, sống hòa hợp với nhau”