0

Yong Jun Hyung (B2ST) bị cuốn vào vụ kiện giữa KBS và công ty quản lý cũ