0

YoonA tiếp tục làm người mẫu đại diện cho ‘Alcon’ năm thứ hai liên tiếp