0

Yoseob (B2ST) mua quà Giáng Sinh bất ngờ cho đội ngũ công ty trên ”I Live Alone”