0

Zico (Block B) một lần nữa xin lỗi về vụ việc xảy ra ở Thái Lan