0

IU đạt danh hiệu Perfect All Kill với ca khúc “The Red Shoes”