0

Nicole (KARA) giải thích việc rời nhóm của mình trên Twitter