0

Justin Bieber và các ngôi sao thần tượng tham dự một câu lạc bộ đêm cho sự kiện ra mắt AOMG của Jay Park và hậu bữa tiệc.