7

Hình ảnh T-ara đến đảo Jeju dự chương trình “Kpop Nature+”