0

Miss A Suzy, Min và Jia sẵn sàng đón mùa thu trong loạt ảnh cho thương hiệu thời trang ROEM