0

Nam diễn viên mới Choi Woo Shik (Rooftop Prince) trên tạp chí 1st Look tháng 6