1

SHINee, A Pink, Dal Shabet, f(x) và các nghệ sĩ khác biểu diễn tại ’2012 DMZ Peace Concert’