0

160 thần tượng đã tham gia vào chương trình đặc biệt ‘Idol Star Athletics Championship’chào đón ngày lễ Chuseok