1

2AM Changmin giải thích vì sao đã không thể ghé thăm Jo Kwon quay MV