0

2NE1 và DJ DOC sẽ là khách đầu tiên trên “Beatles Code 3D”